Adatvédelmi tájékoztató


Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Koós-Lukács Tímea e.v. (székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló u. 13., adószáma: 57171454-1-42) ismertesse Önnel a www.atime.hu weboldala működtetésével, egyes programjaival, konzultációkkal, egyéb szolgáltatásaival és tájékoztató levelek küldésével kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve. 

A weboldala működéséhez, a szolgáltatások nyújtásához és tájékoztató levelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében Koós-Lukács Tímea e.v. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetősége: koostimi@gmail.com.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Az egyéni konzultációra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel

Adatkezelő egyéni konzultációra, kapcsolatfelvételre való jelentkezés lehetőségét biztosítja a www.atime.hu weboldalon keresztül az érdeklődők számára. (adatkezelés célja)

Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

  1. egyéni konzultációra való jelentkezéskor a felhasználó által megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, személyes üzenet;
  2. egyéni konzultáció: név, lakcím, számlázási adatok, fizetés módja;
  3. egyéb, felhasználó által a weboldalon keresztül vagy egyéb módon (pl. e-mailben) megadott adatok: név, e-mail, személyes üzenet.

Az 1. és a 3. pontban megjelölt adatkörök esetében az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (Rendelet 6. § 1) a) pont) alapul, amelyet a jelentkezéskor, kapcsolatfelvételkor adott meg. Az egyéni konzultációra való jelentkezéshez (1. pont) kapcsolódó adatait a konzultáció évének végén töröljük, míg a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Ön kérésének, megkeresésének elintézést követő év végén töröljük.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat (2. pont) a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján az egyéni konzultáció végét követő 8. év végéig tároljuk.

Az Ön véleményét Adatkezelő anonim módon (kizárólag az Ön keresztnevének feltüntetésével) teszi közzé weboldalán, így az nem minősül személyes adat kezelésének.

Amennyiben adatait nem adja meg, a jelentkezést, részvételt, konzultációt, kapcsolatfelvételt nem tudjuk az Ön számára nyújtani. 

Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy az adatkezelési célokat Adatkezelő megvalósíthassa.

Adatkezelő a kezelt adatokat szerződéses adatfeldolgozó partnere és tárhely biztosítója: a Webnode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Svájc kezeli, az adatokat a cég által biztosított tárhelyen tárolja az Európai Unióban. A Webnode AG Adatkezelési Szabályzata ide kattintva érhető el.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a koostimi@gmail.com email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Impresszum

Név: Koós-Lukács Tímea e.v.  Adószám: 57171454-1-42

Vállalkozás székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló u. 13. 

E-mail: koostimi@gmail.com  

aTime Lélekmegálló honlap címe: www.atime.hu

Tárhely szolgáltató: Webnode AG - www.webnode.com/hu/

Tárhely szolgáltató címe: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Svájc, telefonszáma: +447 830 300 789